Publikasjoner

Picture of Bærekraft og digitalisering

Bærekraftig utvikling er en nøkkelutfordring i vår tid. Med et økende globalt fotavtrykk, har vi allerede nådd et punkt hvor vårt forbruk overgår jordens kapasitet. Skjevfordeling av ressurser...