Årsmøte Norges Tekniske Vitenskapsakademi

21.3.2024, 16:00 - 21.3.2024, 20:00
Lerchendal gård, Strindvegen 2, 7491 Trondheim
Publisert 13.3.2024
Picture of Årsmøte Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Velkommen til årsmøte i NTVA på Lerchendal gård eller via Teams. Møtet er kun for medlemmer i NTVA. Medlemmer må registrere seg for deltagelse både ved fysisk og digital deltakelse. Link til Teams blir sendt ut for de som har registrert at de skal delta digitalt. Det vil bli foretatt navneopprop.

Etter årsmøtet inviterer vi til fagmøte med Birgit Rognebakke Krogstie. Foredraget tar utgangspunkt i kapitlet hun skrev i vår nyeste bok 'Bærekraft og digitalisering' med tittelen 'Akademia og industrien må lykkes sammen'. Foredraget hennes denne kvelden blir: 'Integrering av bærekraft i IT-utdanningene i Norge'.

Etter foredraget inviterer vi alle som ønsker det til middag i spisestuen på Lerchendal gård. Som vanlig står 'To rom og kjøkken' for serveringen. Husk å gi beskjed om eventuelle allergier ved påmelding i Hoopla.

Torsdag 21. mars 2024

LERCHENDAL GÅRD, TRONDHEIM

Årsmøte kl. 1700 – kl. 1830

Sak 01/24 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Sak 02/24 Valg av møteleder og referent

Sak 03/24 Valg av to underskrivere av protokollen

Sak 04/24 Styrets beretning 2023

Sak 05/24 Regnskap 2023

Sak 06/24 Budsjett for 2024

Sak 07/24 Iverksettelse av lovendringene fra 2023

Sak 08/24 Fastsettelse av revisorhonoraret

Sak 09/24 Valg til styret – ref. valgkomitéens innstilling

Årsmøtepapirene finner du her.

Velkommen!

Mer som dette

Nyhetsbrev

Mars 2024

NTVAs ærespris, arrangement i mars og podcast om kjernekraft

NTVAs ærespris for 2024 tildeles Jarl Gjønnes og...

Får ærespris for utvikling av banebrytende teknologi for å rasjonalisere høsting og ta bedre vare...

Februar 2024

Tips om podcaster, interessante arrangementer og dypdykk i et kapittel fra boka 'Bærekfraft og...

Se mer

Artikler

Kapittel 19: Kjernekraft i Norge?

En ny debatt om kjernekraft har blusset opp. Noen av forklaringene kan være krigen i Europa, en...

Kapittel 15: Den nye grønne steinalderen

Et skifte til en grønnere hverdag forutsetter økt tilgang til en rekke mineraler og materialer....

Kapittel 13: Bærekraft og sårbarhet i moderne...

Finanssystemene er som kroppens blodomløp for den moderne økonomien. De utgjør en kritisk...

Se mer

Publikasjoner

Bærekraft og digitalisering

Bærekraftig utvikling er en nøkkelutfordring i vår tid. Med et økende globalt fotavtrykk, har vi...

Se mer

Arrangementer

Geotermisk energi – Systemintegrering bygger...

NTVA, GEAN og GCE Node inviterer til et felles seminar om geotermisk energi med særlig fokus på...

Geotermisk energilagring

Energilager er en viktig komponent i bærekraftige energisystemer. Store energilager vil redusere...

Æresprismøte: Landbruk, bærekraft og teknologi

NTVAs ærespris blir delt ut på Lerchendal Gård i Trondheim 17. april kl. 18:00. I tilknytning til...

Se mer

Del på sosiale medier