Naturkrise mot klimakrise?

9.4.2024, 16:30 - 9.4.2024, 18:00
Auditorium 2, Realfagbygget, Allegaten 41, Bergen
Publisert 13.3.2024
Picture of Naturkrise mot klimakrise?

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen inviterer til debatt om bærekraftavveininger med fokus på sammenhengen mellom biologisk mangfold, matsystemer og matsikkerhet. Vi får besøk av Katja Enberg, leder for Future Fisheries-prosjektet ved Institutt for biovitenskap, UiB, og professor Øyvind Fiksen, visedekan for UiBs havsatsing. Møtet foregår på Universitetet i Bergen 9. april kl. 16:30. Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte, men på grunn av servering ønsker vi påmelding via Hoopla.

Å forstå det store bildet av bærekraft er en utfordrende oppgave. Mens løsninger på mange problemer virker åpenbare når de undersøkes isolert, innser vi med nærmere undersøkelse at det er spenninger mellom ulike bærekraftsmål. I verste fall står en bærekraftsløsning i veien for en annen, og tvinger oss til å eksplisitt vurdere bærekraftavveininger.

I dette møtet vil professor Katja Enberg, leder for Future Fisheries-prosjektet ved Institutt for biovitenskap, UiB, og professor Øyvind Fiksen, visedekan for UiBs havsatsing, diskutere slike bærekraftavveininger i norsk sammenheng, med et særlig fokus på sammenhengen mellom biologisk mangfold, matsystemer og matsikkerhet. Møtet vil ha en samtaleform, hvor korte innledende presentasjoner etterfølges av en dialog mellom innledere og publikum

Om innlederne:

Professor Katja Enberg, leder for Future Fisheries-prosjektet ved Institutt for biovitenskap, UiB.

Professor Øyvind Fiksen, visedekan for UiBs havsatsing.

Det blir lett servering utenfor auditoriet fra kl. 16.00.

Møtet er åpent for alle, og starter 16.30 i Auditorium 2 i Realfagbygget, Allegaten 41.

Velkommen!

Mer som dette

Nyhetsbrev

NTVAs ærespris for 2024 tildeles Jarl Gjønnes og...

Får ærespris for utvikling av banebrytende teknologi for å rasjonalisere høsting og ta bedre vare...

Se mer

Artikler

Kapittel 19: Kjernekraft i Norge?

En ny debatt om kjernekraft har blusset opp. Noen av forklaringene kan være krigen i Europa, en...

Kapittel 15: Den nye grønne steinalderen

Et skifte til en grønnere hverdag forutsetter økt tilgang til en rekke mineraler og materialer....

Kapittel 13: Bærekraft og sårbarhet i moderne...

Finanssystemene er som kroppens blodomløp for den moderne økonomien. De utgjør en kritisk...

Se mer

Publikasjoner

Bærekraft og digitalisering

Bærekraftig utvikling er en nøkkelutfordring i vår tid. Med et økende globalt fotavtrykk, har vi...

Se mer

Arrangementer

Geotermisk energilagring

Energilager er en viktig komponent i bærekraftige energisystemer. Store energilager vil redusere...

Æresprismøte: Landbruk, bærekraft og teknologi

NTVAs ærespris blir delt ut på Lerchendal Gård i Trondheim 17. april kl. 18:00. I tilknytning til...

Se mer

Del på sosiale medier