Geotermisk energi – Systemintegrering bygger fremtiden!

28.5.2024, 13:00 - 28.5.2024, 16:30
Lerchendal gård, Strindvegen 2, 7491 Trondheim
Publisert 12.4.2024
Picture of Geotermisk energi – Systemintegrering bygger fremtiden!

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, GEAN og GCE Node ønsker velkommen til felles seminar hvor vi dykker inn i samspillet mellom geotermisk energi og ulike sektorer, med særlig fokus på byggebransjen. Arrangementet foregår på Lerchendal gård i Trondheim og er gratis.

Geotermisk energi kan integreres sømløst i eksisterende energisystemer, effektivisere utnyttelse av spillvarme og totalt endre måten vi forsyner bygninger med kraft og varme. Bli med på dette seminaret og bli inspirert av innovative løsninger som kan bidra til bærekraft og energieffektivisering spesielt i byggebransjen.

Velkommen!

Program:

13:00 – Registrering
13:45 – Velkommen: Johan Einar Hustad og Anders Nermoen
14:00 – Randi K. Ramstad| Asplan Viak | Bergvarme og sesongvarmelagring i Norge – potensial og eksempler
14:20 – Natasha Nord | NTNU | Combined heating and cooling systems and short – and long-term storages in district heating
– Kobling fjernvarme og bergvarme
14:40 – Kirsti Midttømme | NORCE | Hvordan oppskalere bruk av bergvarme?
15:00 – Pause
15:30 – Gearoid Lydon | NTNU | Integration of geothermal heat in buildings
15:45 – Sturla Sæther (tbc) | Equinor | Sektorkopling i Norge og internasjonalt
16:00 – Rao Martand Singh | NTNU | Driven Geothermal Energy Pile: Innovative Heating/Cooling solution
16:15 – Avslutning

Mer som dette

Nyhetsbrev

NTVAs ærespris for 2024 tildeles Jarl Gjønnes og...

Får ærespris for utvikling av banebrytende teknologi for å rasjonalisere høsting og ta bedre vare...

Se mer

Arrangementer

Digital Twins towards Structural Health...

The Academy of Engineering in Poland (AIP) inviterer til webinar om offshore wind.

Norges forsknings- og teknologisamarbeid med...

De siste 25 år har Kina seilt opp til å bli verdens nest største - og i enkelte sammenhenger...

Geotermisk energilagring

Energilager er en viktig komponent i bærekraftige energisystemer. Store energilager vil redusere...

Æresprismøte: Landbruk, bærekraft og teknologi

NTVAs ærespris blir delt ut på Lerchendal Gård i Trondheim 17. april kl. 18:00. I tilknytning til...

Transfer in Focus: Is O&G drilling and well...

NTVA, UIS, GEAN og GCE Node arrangerer et felles seminar om geotermisk energi. Møtet er gratis for...

Se mer

Del på sosiale medier