Havets fremtid: Vil havbaserte næringer fortsatt utgjøre 70 % av Norges eksportinntekter i 2050?

12.3.2024, 14:00 - 12.3.2024, 16:00
Lerchendal gård, Strindvegen 2, 7491 Trondheim
Publisert 1.3.2024
Picture of Havets fremtid: Vil havbaserte næringer fortsatt utgjøre 70 % av Norges eksportinntekter i 2050?

Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til andre seminar i en serie om havets fremtid på Lerkendal gård, Trondheim, tirsdag 12. mars kl. 14.00-16:00. I serien vil vi samle ulike eksperter og forskere for å diskutere om havbaserte næringer fortsatt kan utgjøre 70% av Norges eksportinntekter også i fremtiden. Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte. Vennligst merk at påmelding er påkrevd og det er kun 60 billetter tilgjengelig. Det vil bli enkel servering.

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner med 1000-årige tradisjoner for utnyttelse av havets muligheter. Vår kystlinje er en av verdens lengste, og vi råder over et havareal som er mer enn fem ganger større enn landarealet. Hver dag går mange tusen nordmenn på jobb i en av havnæringene. Norge har også vist et tydelig internasjonalt ansvar og engasjement for å utnytte havet på en bærekraftig måte f.eks. gjennom å ta initiativ til opprettelsen av "High level panel for a sustainable ocean economy".

Vi er en av verdens største produsenter av olje og gass, vi er en avansert skipsfartsnasjon, vi er verdens nest største eksportør av sjømat og vi har utviklet en leverandørindustri til disse næringene som er i verdensklasse. Dette til sammen skaffer oss i dag 70 % av våre eksportinntekter derav ca. 80 % fra utvinning av olje og gass.

Vi er også sterkt engasjert innenfor oppstart av havbaserte næringer som fornybar energi (offshore wind) og lagring av karbon under havbunnen (CCS). Utvikling av helt nye næringer som f.eks. utvinning av mineraler fra havbunnen, binding av CO2 gjennom økt tareproduksjon langs kysten og utnyttelse av havets genetiske potensial står på vår agenda.

Som et lite land med bare 5 millioner mennesker kan vi spørre om det blir en utfordring i årene fremover å vise overfor resten av verden at vi er de beste til å utnytte de enorme havressursene vi besitter. Vi ser i en strammere geopolitisk situasjon at stadig flere presser på for å ta del i utnyttelsen av disse ressursene.

Skal vi fortsatt å gjøre oss fortjent til dette, må vi vise at vi fortsatt sitter i førersetet når det gjelder å utnytte havets ressurser på en bærekraftig måte. Hvordan klarer vi i et langsiktig perspektiv å oppnå en ønsket verdiskaping uten å forringe de ressursene vi utnytter?

NTVA vil gjennom seminarserien 'Havets fremtid: Kan havbaserte næringer fortsatt utgjøre 70 % av Norges eksportinntekter?' stille spørsmålet om muligheten til å utnytte havressursene er noe vi tar som en selvfølge. Hva vi kan gjøre for å tydeliggjøre vår posisjon i et langsiktig perspektiv?

Program:

14.00 – 14.10 Åpningskommentar v/ Karl Andreas Almås, spesialrådgiver SINTEF Ocean

14.10 – 14.40 Mineraler fra havbunnen v/ Steinar L. Ellefmo, Professor Institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU

14.40 – 15.00 Havvind – status og perspektiver v/ John Olav Tande, sjefforsker SINTEF Energi

15.00 – 15.20 Hvordan kan Norsk havteknologisenter akselerere utviklingen av havbaserte næringer i Norge? v/ Vegar Johansen, Adm.dir. SINTEF Ocean og Olav Bolland, dekan og professor Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU

15:20 – 16:00 Diskusjon med mulighet for spørsmål

Påmelding via Hoopla innen 10. mars.

Velkommen til en spennende og innholdsrik ettermiddag.

Mer som dette

Nyhetsbrev

NTVAs ærespris for 2024 tildeles Jarl Gjønnes og...

Får ærespris for utvikling av banebrytende teknologi for å rasjonalisere høsting og ta bedre vare...

Se mer

Artikler

Kapittel 19: Kjernekraft i Norge?

En ny debatt om kjernekraft har blusset opp. Noen av forklaringene kan være krigen i Europa, en...

Kapittel 15: Den nye grønne steinalderen

Et skifte til en grønnere hverdag forutsetter økt tilgang til en rekke mineraler og materialer....

Kapittel 13: Bærekraft og sårbarhet i moderne...

Finanssystemene er som kroppens blodomløp for den moderne økonomien. De utgjør en kritisk...

Se mer

Publikasjoner

Bærekraft og digitalisering

Bærekraftig utvikling er en nøkkelutfordring i vår tid. Med et økende globalt fotavtrykk, har vi...

Se mer

Arrangementer

Geotermisk energilagring

Energilager er en viktig komponent i bærekraftige energisystemer. Store energilager vil redusere...

Æresprismøte: Landbruk, bærekraft og teknologi

NTVAs ærespris blir delt ut på Lerchendal Gård i Trondheim 17. april kl. 18:00. I tilknytning til...

Naturkrise mot klimakrise?

Å forstå det store bildet av bærekraft er en utfordrende oppgave. Mens løsninger på mange problemer...

Geotermisk energi – Systemintegrering bygger...

NTVA, GEAN og GCE Node inviterer til et felles seminar om geotermisk energi med særlig fokus på...

News from Centre for new antibacterial strategies...

NTVA, in partnership with UiT - The Arctic University of Norway, the Centre for New Antibacterial...

Se mer

Del på sosiale medier