NTVANorges Tekniske Vitenskapsakademi

Havets fremtid: Vil havbaserte næringer fortsatt utgjøre 70 % av Norges eksportinntekter i 2050?

6.2.2024, 14:00 - 6.2.2024, 16:00
Lerkendal gård, Strindvegen 2, Trondheim
Publisert 26.1.2024
Picture of Havets fremtid: Vil havbaserte næringer fortsatt utgjøre 70 % av Norges eksportinntekter i 2050?

Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til første seminar i en serie om havets fremtid på Lerkendal gård, Trondheim tirsdag 6. februar kl. 14.00-16:00. I serien vil vi samle ulike eksperter og forskere for å diskutere om havbaserte næringer fortsatt kan utgjøre 70% av Norges eksportinntekter også i fremtiden. Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte. Vennligst merk at påmelding er påkrevd og det er kun 60 billetter tilgjengelig. Påmelding skjer via Hoopla.

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner med 1000-årige tradisjoner for utnyttelse av havets muligheter. Vår kystlinje er en av verdens lengste, og vi råder over et havareal som er mer enn fem ganger større enn landarealet. Hver dag går mange tusen nordmenn på jobb i en av havnæringene. Norge har også vist et tydelig internasjonalt ansvar og engasjement for å utnytte havet på en bærekraftig måte f.eks. gjennom å ta initiativ til opprettelsen av "High level panel for a sustainable ocean economy".

Vi er en av verdens største produsenter av olje og gass, vi er en avansert skipsfartsnasjon, vi er verdens nest største eksportør av sjømat og vi har utviklet en leverandørindustri til disse næringene som er i verdensklasse. Dette til sammen skaffer oss i dag 70 % av våre eksportinntekter derav ca. 80 % fra utvinning av olje og gass.

Vi er også sterkt engasjert innenfor oppstart av havbaserte næringer som fornybar energi (offshore wind) og lagring av karbon under havbunnen (CCS). Utvikling av helt nye næringer som f.eks. utvinning av mineraler fra havbunnen, binding av CO2 gjennom økt tareproduksjon langs kysten og utnyttelse av havets genetiske potensial står på vår agenda.

Som et lite land med bare 5 millioner mennesker kan vi spørre om det blir en utfordring i årene fremover å vise overfor resten av verden at vi er de beste til å utnytte de enorme havressursene vi besitter. Vi ser i en strammere geopolitisk situasjon at stadig flere presser på for å ta del i utnyttelsen av disse ressursene.

Skal vi fortsatt å gjøre oss fortjent til dette, må vi vise at vi fortsatt sitter i førersetet når det gjelder å utnytte havets ressurser på en bærekraftig måte. Hvordan klarer vi i et langsiktig perspektiv å oppnå en ønsket verdiskaping uten å forringe de ressursene vi utnytter?

NTVA vil gjennom seminarserien 'Havets fremtid: Kan havbaserte næringer fortsatt utgjøre 70 % av Norges eksportinntekter?' stille spørsmålet om muligheten til å utnytte havressursene er noe vi tar som en selvfølge. Hva vi kan gjøre for å tydeliggjøre vår posisjon i et langsiktig perspektiv?

Program:

14.00 – 14.10 Åpningskommentar v/ Karl Andreas Almås, SINTEF Ocean

14.10 – 14.40 Havet som industripark – verdiskaping i havrommet i 2050 v/ Leo A. Grünfeldt, Partner og forskningsleder Menon Economics

14.40 – 15.00 Hvordan vil klimatiske endringer påvirke ressursgrunnlaget? Effekter av klimaendringer på fiskeriene v/ Maria Fossheim, Forskningssjef Havforskningsinstitutet

15.00 – 15.20 Mer mat fra havet? Eksponert havbruk v/ Hans Bjelland, Forskningssjef SINTEF Ocean, Leder av SFI exposed, NCE Aquatech

15:20 – 16:00 Diskusjon med mulighet for spørsmål

 • Karl Andreas Almås
 • Leo A. Grünfeldt
 • Maria Fossheim
 • Hans Bjelland
 • 16.00 Avslutning

  Påmelding via Hoopla innen 2. februar.

  Velkommen til en spennende og innholdsrik ettermiddag.

  Neste arrangement i serien er 12. mars 2024.

  Mer som dette

  Artikler

  Kapittel 19: Kjernekraft i Norge?

  En ny debatt om kjernekraft har blusset opp. Noen av forklaringene kan være krigen i Europa, en...

  Kapittel 15: Den nye grønne steinalderen

  Et skifte til en grønnere hverdag forutsetter økt tilgang til en rekke mineraler og materialer....

  Kapittel 13: Bærekraft og sårbarhet i moderne...

  Finanssystemene er som kroppens blodomløp for den moderne økonomien. De utgjør en kritisk...

  Se mer

  Publikasjoner

  Bærekraft og digitalisering

  Bærekraftig utvikling er en nøkkelutfordring i vår tid. Med et økende globalt fotavtrykk, har vi...

  Se mer

  Arrangementer

  Morrow Batteries - Industrieventyret i...

  Morrow Batteries har bygd opp landets største kompetansemiljø for batteriforskning med 80 forskere,...

  Hvem har skylden for at Norge ikke oppfyller...

  NTVA, i samarbeid med Tekna Stavanger og Stavanger Venstre, inviterer til seminar om det grønne...

  Flom og skredforebygging - Er vi tilstrekkelig...

  Er vi tilstrekkelig fremtidsrettede ved planlegging av bygg og infrastruktur? NTVA inviterer til...

  Se mer

  Del på sosiale medier