Norges forsknings- og teknologisamarbeid med Kina. Hvordan?

23.4.2024, 18:00 - 23.4.2024, 20:30
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
Publisert 29.2.2024
Picture of Norges forsknings- og teknologisamarbeid med Kina. Hvordan?

Norges Tekniske Vitenskapsakademi inviterer til møte og debatt om Norges forsknings- og teknologisamarbeid med Kina i DNVAs lokaler i Drammensveien 78, Oslo tirsdag 23. april kl. 18.00. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Etter møtet, kl. 19:30, inviterer vi til videre diskusjoner med tapas og forfriskninger. Egenandel for mat og drikke er 300 kroner.

De siste 25 år har Kina seilt opp til å bli verdens nest største - og i enkelte sammenhenger verdens største - forsknings- og utviklingsmakt. Samtidig som Kina har vokst frem som en ledende vitenskaps- og teknologinasjon, har Norge økt sitt forsknings- og teknologisamarbeid med Folkerepublikken betydelig. I de senere år har bekymringene rundt dette samarbeidet økt. Det skyldes først og fremst at Kina er et kommunistisk diktatur, som også er blitt mer autoritært. Kan den akademiske og næringsmessige friheten bli skadelidende gjennom forsknings- og teknologisamarbeid med Kina?

Videre har Kinas sterkt voksende rolle som FoU-makt bidratt til å øke de geopolitiske spenningene. USA oppfatter Kina som en økende sikkerhetstrussel, og har lagt begrensninger på forsknings- og teknologisamarbeidet med Folkerepublikken. EU har også inntatt en mer restriktiv holdning og i fjor nevnte NATO eksplisitt Kina som en sikkerhetstrussel for første gang.

Noen spørsmål reiser seg for Norges forsknings- og teknologisamarbeid med Kina:

 • Skal vi kutte ut samarbeidet med Kina fullstendig, eller redusere det betraktelig, slik at vi er helt sikre på at vi ikke går på akkord med vår akademiske og næringsmessige frihet og sikkerhet? Hva kan Norge tape på en slik strategi? Vil vi risikere at andre vestlige land, som ikke reduserer samarbeidet, vil nyte godt av Kinas forsknings- og innovasjonskraft, og på den måten få konkurransefortrinn i forhold til oss?
 • Vil det være klokest for Norge å følge USA - vår ledende NATO-allierte, eller EU, som synes å ha lagt seg på en mykere linje?
 • Hvordan innretter vi vårt forsknings- og teknologisamarbeid med Kina slik at det ikke går på akkord med den akademiske og næringsmessige friheten samt truer vår sikkerhet?
 • Program:

  18.00 – 18.05 Åpningskommentar v/ Tore Li (NTVA)

  18.05 – 18.20 Innlegg v/ Thomas Hansteen, spesialrådgiver i Norges forskningsråd

  18.20 – 18.35 Innlegg v/ Gunnar Sivertsen, forsker I, Nordisk institutt for studier innen innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

  18.35 – 18.50 Innlegg v/ - Torbjørn Færøvik, Kina-kjenner, historiker og skribent

  18.50 – 19:30 Debatt

  Innlederne vil delta i den etterfølgende paneldebatten sammen med:

 • Solveig Kristensen, dekan Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF
 • Ole Henæs, Regional Director Asia & Middle East, Innovasjon Norge
 • 19.30 – 21:00 Tapas og forfriskninger

  Påmelding innen 18. april.

  Vel møtt!

  Mer som dette

  Nyhetsbrev

  NTVAs ærespris for 2024 tildeles Jarl Gjønnes og...

  Får ærespris for utvikling av banebrytende teknologi for å rasjonalisere høsting og ta bedre vare...

  Se mer

  Arrangementer

  News from Centre for new antibacterial strategies...

  NTVA, in partnership with UiT - The Arctic University of Norway, the Centre for New Antibacterial...

  Kjernekraft kan være på plass i Norge om 10-15 år

  At Norge trenger mer elektrisk energi, er det stor enighet om. Det er derimot liten enighet om på...

  Digital Twins towards Structural Health...

  The Academy of Engineering in Poland (AIP) inviterer til webinar om offshore wind.

  Geotermisk energi – Systemintegrering bygger...

  NTVA, GEAN og GCE Node inviterer til et felles seminar om geotermisk energi med særlig fokus på...

  Se mer

  Del på sosiale medier