NTVANorges Tekniske Vitenskapsakademi

Arrangementer

Jernaldergården besøkssenter, Madlamarkveien 152, Stavanger

NTVA, i samarbeid med Tekna Stavanger og Stavanger Venstre, inviterer til seminar om det grønne skiftet og foredrag med tidligere statsråd Iselin Nybø, spesialrådgiver Eivind Egeland Olsen, Nysnø, og professor Ragnar Tveterås, UiS.

21.2.2024, 19:00 - 21.2.2024, 20:30
Picture of Hvem har skylden for at Norge ikke oppfyller klimaavtalen i 2030?

Emneknagger

Er vi tilstrekkelig fremtidsrettede ved planlegging av bygg og infrastruktur? NTVA inviterer til seminar og debatt om flom og skredforebygging. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Velkommen!

20.2.2024, 18:00 - 20.2.2024, 20:00
Picture of Flom og skredforebygging - Er vi tilstrekkelig fremtidsrettede ved planlegging av bygg og infrastruktur?

Emneknagger

Auditorium C2 040, UiA Grimstad, Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad

Morrow Batteries har bygd opp landets største kompetansemiljø for batteriforskning med 80 forskere, ingeniører og teknikere. Vi får besøk av co-founder og Chief Science Officer Jon Fold von Bülow for å høre siste nytt.

13.2.2024, 18:00 - 13.2.2024, 20:00
Picture of Morrow Batteries - Industrieventyret i Grimstad/Arendal

Emneknagger

Auditorium 2, Realfagbygget, Allegaten 41, Bergen

Hvorfor går det grønne skiftet så langsomt? Og er det realistisk at noen av energiformene vind, sol, og kjernekraft kan klare å fortrenge fossil energi en gang i fremtiden? NTVA, Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen tar debatten!

13.2.2024, 16:30 - 13.2.2024, 18:30
Picture of Hva koster det grønne skiftet – er det for dyrt?

Emneknagger

NTVA inviterer til første seminar i en serie om havets fremtid på Lerkendal gård i Trondheim, tirsdag 6. februar kl. 14.00-16:00. I serien vil vi samle ulike eksperter og forskere for å diskutere om havbaserte næringer fortsatt kan utgjøre 70% av Norges eksportinntekter også i fremtiden. Velkommen!

6.2.2024, 14:00 - 6.2.2024, 16:00
Picture of Havets fremtid: Vil havbaserte næringer fortsatt utgjøre 70 % av Norges eksportinntekter i 2050?

Emneknagger

NTVA arrangerer en debatt om kompetanse og teknologi i det norske forsvaret. Debatten er motivert av den økte oppmerksomheten rundt norsk forsvarsberedskap etter Russlands invasjon av Ukraina og Forsvarskommisjonens innstilling, og NTVA ønsker å belyse beredskapen fra et kompetansemessig,...

12.12.2023, 17:00 - 12.12.2023, 22:00
Picture of Julemøte Oslo: Er det norske forsvaret i stand til å forsvare oss?

Årets julemøte inneholder et faglig innslag fokusert på menneske-tolkbar maskinlæring med et spesielt fokus på fysikk. Det vil også bli servert en tradisjonell rakfiskbuffét. I tillegg, blir det presentert metoder for å finne rytmer og harmonier i tekniske stordata, uten å fordype seg i kompleks...

1.12.2023, 17:00 - 1.12.2023, 22:59

Bli med oss på et seminar hvor vi dykker inn i samspillet mellom geotermisk energi og ulike sektorer, med særlig fokus på byggebransjen. Geotermisk energi kan integreres sømløst i eksisterende energisystemer, effektivisere utnyttelse av spillvarme og totalt endre måten vi forsyner bygninger med...

30.11.2023, 07:30 - 30.11.2023, 14:00
Picture of Geotermisk energi – Systemintegrering bygger fremtiden!

Emneknagger

Julemøtet for NTVA i Stavanger vil omhandle temaet "Industriell anvendelse av 3D-printing", med Øystein Håland fra Offshore Norge som foredragsholder. Etter foredraget, kl. 19:45, vil det være en tre-retters julemiddag.

29.11.2023, 17:00 - 29.11.2023, 22:59

Inndalsveien 28, 5063 Bergen

We’re soon going to be 10 billion people on this planet and economic growth is causing additional pressure on nature and Earth’s resources.

14.11.2023, 15:30 - 14.11.2023, 18:00
Picture of Julemøte i Bergen

Kunstig intelligens og maskinlæring er på alles lepper, men er det en trussel eller en mulighet? Eller kanskje begge deler? Spørsmålet er uansett ikke lenger om kunstig intelligens er teknologi næringslivet og virksomheter kan dra nytte av. Spørsmålet er hvordan. Norge burde være i front på bruk av...

13.11.2023, 17:00 - 13.11.2023, 19:00
Picture of Kunstig intelligens og maskinlæring – hvordan kan norske bedrifter skape verdi for seg og sine kunder?

Emneknagger