Arrangementer

The Academy of Engineering in Poland (AIP) inviterer til webinar om offshore wind.

14.5.2024, 16:00 - 14.5.2024, 18:00
Picture of Digital Twins towards Structural Health Monitoring of Offshore Wind Power

Emneknagger

Auditorium C2 040, UiA Grimstad, Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad

Energilager er en viktig komponent i bærekraftige energisystemer. Store energilager vil redusere effektbehov og bidra til sikker energiforsyning. Vi får høre mer fra Kirsti Midttømme i NORCE.

23.4.2024, 18:00 - 23.4.2024, 20:00
Picture of Geotermisk energilagring

Emneknagger

Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

De siste 25 år har Kina seilt opp til å bli verdens nest største - og i enkelte sammenhenger verdens største - forsknings- og utviklingsmakt. Kan den akademiske og næringsmessige friheten bli skadelidende gjennom forsknings- og teknologisamarbeid med Kina?

23.4.2024, 18:00 - 23.4.2024, 20:30
Picture of Norges forsknings- og teknologisamarbeid med Kina. Hvordan?

Emneknagger

Lerchendal gård, Strindvegen 2, 7491 Trondheim

NTVAs ærespris blir delt ut på Lerchendal Gård i Trondheim 17. april kl. 18:00. I tilknytning til prisutdelingen arrangerer NTVA et temamøte.

17.4.2024, 18:00 - 17.4.2024, 21:00
Picture of Æresprismøte: Landbruk, bærekraft og teknologi

Emneknagger

Auditorium 2, Realfagbygget, Allegaten 41, Bergen

Å forstå det store bildet av bærekraft er en utfordrende oppgave. Mens løsninger på mange problemer virker åpenbare når de undersøkes isolert, innser vi med nærmere undersøkelse at det er spenninger mellom ulike bærekraftsmål. Professor Katja Enberg og professor Øyvind Fiksen, visedekan for UiBs...

9.4.2024, 16:30 - 9.4.2024, 18:00
Picture of Naturkrise mot klimakrise?

Emneknagger

NTVA, in partnership with UiT - The Arctic University of Norway, the Centre for New Antibacterial Strategies (CANS), and the Norwegian Biochemical Society (NBS), invites you to an afternoon seminar in Tromsø.

21.3.2024, 16:15 - 21.3.2024, 18:15
Picture of News from Centre for new antibacterial strategies (CANS)

Emneknagger

Lerchendal gård, Strindvegen 2, 7491 Trondheim

Velkommen til årsmøte i NTVA 2024 på Lerchendal gård eller via Teams. Møtet er kun for medlemmer i NTVA. Medlemmer må registrere seg for deltagelse både ved fysisk og digital deltakelse.

21.3.2024, 16:00 - 21.3.2024, 20:00
Picture of Årsmøte Norges Tekniske Vitenskapsakademi

I dette føredraget vil professor Sølve Selstø, OsloMet, seie litt om kva kvanterekning er, korleis kvantedatamaskinar kan ha fordeler over "vanlege" datamaskinar, korleis dei kan implementerast og kor dei er venta å ha størst påverknad.

20.3.2024, 18:30 - 20.3.2024, 20:30
Picture of Korleis kvantedatamaskiner vil forandre verda - på godt og vondt

Emneknagger

Auditorium C2 040, UiA Grimstad, Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad

At Norge trenger mer elektrisk energi, er det stor enighet om. Det er derimot liten enighet om på hvilken måte den økte produksjonen skal skje. Kan kjernekraft være en løsning vi kan enes om?

19.3.2024, 18:00 - 19.3.2024, 20:00
Picture of Kjernekraft kan være på plass i Norge om 10-15 år

Emneknagger

NTVA, UIS, GEAN og GCE Node arrangerer et felles seminar om geotermisk energi. Møtet er gratis for NTVA medlemmer.

13.3.2024, 07:30 - 13.3.2024, 15:30
Picture of Transfer in Focus: Is O&G drilling and well competence needed for geothermal resource extraction?

Emneknagger

Pengesystemene er kritisk infrastruktur i samfunnet. Hva koster det å drive dem? Og er det fornuftig med tanke på fremtidig samfunnssikkerhet å holde oss med ett eller flere alternative pengesystemer? Svein Ølnes og Arne Krokan innleder til debatt.

12.3.2024, 16:30 - 12.3.2024, 18:00
Picture of Bærekraft og sårbarhet i moderne pengesystemer. Trenger vi alternative pengesystemer?

Emneknagger

Bli med Norges Tekniske Vitenskapsakademi for en dypdykk i havets fremtid. Dette seminaret er det andre i rekken i vår seminarserie om havbruk og vil fokusere på nye havbaserte næringer.

12.3.2024, 14:00 - 12.3.2024, 16:00
Picture of Havets fremtid: Vil havbaserte næringer fortsatt utgjøre 70 % av Norges eksportinntekter i 2050?

Emneknagger

Møteplassen, Sølvberget, Sølvberggata 2, 4006 Stavanger

Det er mange diskusjoner om bruk av digitale teknologier i skolen og ulike perspektiver kommer til uttrykk. Vi tar debatten og gir deg tilgang til tre innganger om digitalisering i barnehage og skole.

6.3.2024, 19:00 - 6.3.2024, 20:30
Picture of Digitalisering i skole og barnehage i Norge. Hvordan begynte det og hva vet vi?

Emneknagger

Jernaldergården besøkssenter, Madlamarkveien 152, Stavanger

NTVA, i samarbeid med Tekna Stavanger og Stavanger Venstre, inviterer til seminar om det grønne skiftet og foredrag med tidligere statsråd Iselin Nybø, spesialrådgiver Eivind Egeland Olsen, Nysnø, og professor Ragnar Tveterås, UiS.

21.2.2024, 19:00 - 21.2.2024, 20:30
Picture of Hvem har skylden for at Norge ikke oppfyller klimaavtalen i 2030?

Emneknagger

Er vi tilstrekkelig fremtidsrettede ved planlegging av bygg og infrastruktur? NTVA inviterer til seminar og debatt om flom og skredforebygging. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Velkommen!

20.2.2024, 18:00 - 20.2.2024, 20:00
Picture of Flom og skredforebygging - Er vi tilstrekkelig fremtidsrettede ved planlegging av bygg og infrastruktur?

Emneknagger

Auditorium C2 040, UiA Grimstad, Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad

Morrow Batteries har bygd opp landets største kompetansemiljø for batteriforskning med 80 forskere, ingeniører og teknikere. Vi får besøk av co-founder og Chief Science Officer Jon Fold von Bülow for å høre siste nytt.

13.2.2024, 18:00 - 13.2.2024, 20:00
Picture of Morrow Batteries - Industrieventyret i Grimstad/Arendal

Emneknagger

Auditorium 2, Realfagbygget, Allegaten 41, Bergen

Hvorfor går det grønne skiftet så langsomt? Og er det realistisk at noen av energiformene vind, sol, og kjernekraft kan klare å fortrenge fossil energi en gang i fremtiden? NTVA, Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen tar debatten!

13.2.2024, 16:30 - 13.2.2024, 18:30
Picture of Hva koster det grønne skiftet – er det for dyrt?

Emneknagger

NTVA inviterer til første seminar i en serie om havets fremtid på Lerkendal gård i Trondheim, tirsdag 6. februar kl. 14.00-16:00. I serien vil vi samle ulike eksperter og forskere for å diskutere om havbaserte næringer fortsatt kan utgjøre 70% av Norges eksportinntekter også i fremtiden. Velkommen!

6.2.2024, 14:00 - 6.2.2024, 16:00
Picture of Havets fremtid: Vil havbaserte næringer fortsatt utgjøre 70 % av Norges eksportinntekter i 2050?

Emneknagger

NTVA arrangerer en debatt om kompetanse og teknologi i det norske forsvaret. Debatten er motivert av den økte oppmerksomheten rundt norsk forsvarsberedskap etter Russlands invasjon av Ukraina og Forsvarskommisjonens innstilling, og NTVA ønsker å belyse beredskapen fra et kompetansemessig,...

12.12.2023, 17:00 - 12.12.2023, 22:00
Picture of Julemøte Oslo: Er det norske forsvaret i stand til å forsvare oss?

Årets julemøte inneholder et faglig innslag fokusert på menneske-tolkbar maskinlæring med et spesielt fokus på fysikk. Det vil også bli servert en tradisjonell rakfiskbuffét. I tillegg, blir det presentert metoder for å finne rytmer og harmonier i tekniske stordata, uten å fordype seg i kompleks...

1.12.2023, 17:00 - 1.12.2023, 22:59

Bli med oss på et seminar hvor vi dykker inn i samspillet mellom geotermisk energi og ulike sektorer, med særlig fokus på byggebransjen. Geotermisk energi kan integreres sømløst i eksisterende energisystemer, effektivisere utnyttelse av spillvarme og totalt endre måten vi forsyner bygninger med...

30.11.2023, 07:30 - 30.11.2023, 14:00
Picture of Geotermisk energi – Systemintegrering bygger fremtiden!

Emneknagger

Julemøtet for NTVA i Stavanger vil omhandle temaet "Industriell anvendelse av 3D-printing", med Øystein Håland fra Offshore Norge som foredragsholder. Etter foredraget, kl. 19:45, vil det være en tre-retters julemiddag.

29.11.2023, 17:00 - 29.11.2023, 22:59

Inndalsveien 28, 5063 Bergen

We’re soon going to be 10 billion people on this planet and economic growth is causing additional pressure on nature and Earth’s resources.

14.11.2023, 15:30 - 14.11.2023, 18:00
Picture of Julemøte i Bergen

Kunstig intelligens og maskinlæring er på alles lepper, men er det en trussel eller en mulighet? Eller kanskje begge deler? Spørsmålet er uansett ikke lenger om kunstig intelligens er teknologi næringslivet og virksomheter kan dra nytte av. Spørsmålet er hvordan. Norge burde være i front på bruk av...

13.11.2023, 17:00 - 13.11.2023, 19:00
Picture of Kunstig intelligens og maskinlæring – hvordan kan norske bedrifter skape verdi for seg og sine kunder?

Emneknagger